Home privacyverklaring

privacyverklaring

by Nathalie

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Map of Joy kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Map of Joy en/of omdat je deze gegevens zelf bij het achterlaten van een reactie aan Map of Joy verstrekt.

Map of Joy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Je voor- en achternaam
– Je adresgegevens (alleen betalende opdrachtgevers)
– Je telefoonnummer (alleen betalende opdrachtgevers)
– Je e-mailadres
– Je IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op de website

Waarom Map of Joy gegevens nodig heeft
Map of Joy verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom vraagt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Map of Joy je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht. Je IP-adres wordt onthouden, zodat jouw reacties niet altijd goedgekeurd hoeven te worden voor plaatsing. Map of Joy analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang Map of Joy gegevens bewaart
Map of Joy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je een reactie achterlaat onder een artikel blijft die staan zolang het artikel online staat. Dat betekent dat je naam en e-mailadres ook in het systeem van Map of Joy blijft staan. Op verzoek kunnen wij dit verwijderen. Stuur hiervoor een mail naar info [at] mapofjoy.nl

Delen met anderen
Map of Joy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Map of Joy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Map of Joy gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Map of Joy gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google heeft geen toestemming om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd. Map of Joy heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info [at] mapofjoy.nl. Map of Joy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Map of Joy jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Map of Joy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligen
Map of Joy neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Map of Joy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Map of Joy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Map of Joy op via info [at] mapofjoy.nl.

Mediavine Programmatic Advertising

For information regarding data collection by Mediavine ad partners including how to opt out of data collection, please click here